Sgydau

  • Sgwd-yr-Eira, the Snow Waterfall
  • Sgwd Gwladus, the Lady Waterfall
  • Take pictures or make a wish at our tumbling cascades

Mae sgydau a dyfroedd byrlymus a chwedlennol ein Parc Cenedlaethol yn ychwanegu cyffro a rhamant i’n coedtiroedd a’n bryniau.

Gelwir un rhan o’n Parc, uwch ben Cwm Nedd, yn Fro’r Sgydau gan bod cymaint o sgydau godidog yno. Mae’n hawdd mynd at nifer o’r sgydau hyn cyn belled â’ch bod yn fodlon cerdded drwy goed hardd i fynd yno.

Mae ein sgydau werth eu gweld – ond mae’n hwyl gwlychu ynddynt hefyd. Mae rhai pobl yn hoffi cerdded tu ôl y llen o ddŵr, neu godi tripod yn y nant i dynnu lluniau. Mae’n well gan eraill ganŵio ar y dyfroedd byrlymus, neu neidio’n fentrus i’w chanol hi wrth grwydro ceunentydd.

Sut bynnag y byddwch am fwynhau ein sgydau, cofiwch gymryd gofal, cadw at y llwybrau a dilyn y Côd Cefn Gwlad.