SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Cwrs Efydd Diogelwch ar y Bryniau / Llywio NNAS

  Sat 13th May 2017 - Sun 14th May 2017

  Mae'r cwrs deuddydd hwn yn ddelfrydol i ddechreuwyr ac i adenwyddu sgiliau a anghofiwyd; byddwch yn dysgu technegau llywio a diogelwch mynydd defnyddiol. Cynhelir y cwrs achrededig NNAS gan Manzoku,cwmni lleol o Fannau Brycheiniog. Pris:£...

 • 2. Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru

  Sat 20th May 2017 - Sun 21st May 2017

  Yn gyfle i ddathlu bywyd gwledig, mae'r ŵyl ddeuddydd hon, gyda'i rhaglen brysur o weithgareddau adloniannol ac addysgiadol, gweithdai am ddim, ac arddangosfeydd a pherfformiadau yn y prif gylch yn ddiwrnod perffaith i'r teulu. Gyda dr...

 • 3. Ffair Ardd a Gerddi Agored Stad Glanusk

  Sun 21st May 2017 - Sun 21st May 2017

  Bydd croeso i ymwelwyr grwydro o gwmpas y gerddi, siarad â garddwr y Stad ac ymweld ag Eglwys breifat Penmyarth. Bydd y Ffair yn cynnwys arddangosfeydd o weithiau ar werth gan bobl sy'n byw a gweithio ar y Stad yn ogystal â chreff...

 • 4. Gŵyl Lenyddol a Chelfyddydol Y Gelli

  Thu 25th May 2017 - Sun 4th Jun 2017

  Yn dathlu 30 mlynedd o fodolaeth, mae Gŵyl y Gelli wedi dod ag awduron o bedwar ban byd ynghyd i drafod a rhannu straeon ym mhrydferthwch rhyfeddol y Gororau. Mae'r Ŵyl yn dathlu ysgrifennu gwych gan feirdd a gwyddonwyr, awduron geiriau a dig...

 • 5. Diwrnod Gweithgareddau Geopark

  Wed 31st May 2017 - Wed 31st May 2017

  Diwrnod Gweithgareddau 31af Mai 10yb - 4yp. Dewch gyda ni am ddiwrnod gweithgareddau teulu hwyl i'r Parc Gwledig Craig y nos. Mynediad am ddim Maes parcio £5. Bydd llawer o weithgareddau ar gyfer pob oedran, gan gynnwys y wifren zip b...

 • 6. Penwythnos seiclo Bicycle Beano

  Thu 1st Jun 2017 - Sun 4th Jun 2017

  Mae’r gwyliau seiclo sy’n cael eu trefnu gan Bicycle Beano yn gyfuniad gwych o fwydydd llysieuol, grwpiau cyfeillgar, a phrofiadau seiclo ardderchog ar lonydd gwledig delfrydol Cymru, y Gororau a Lloegr. Mae’r gwyliau sydd wedi&...

 • 7. Bwlch With Altitude Challenge

  Sat 3rd Jun 2017 - Sat 3rd Jun 2017

  Her lywio yn ardal y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy'n addas i'r teulu cyfan yw Bwlch with Altitude, a gallwch gymryd rhan wrth gerdded neu reidio eich beic mynydd. Gornest ar gyfer tîm yw hi (o leiaf 2; mwyafrif...