SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Gŵyl Fwyd Aberhonddu

  Sat 1st Jul 2017 - Sat 1st Jul 2017

  Bydd tref farchnad Gymreig Aberhonddu yn dod yn nefoedd fwyd ar ddydd Sadwrn 1af Gorffennaf 2017 pan fydd yn croesawu dros 70 o arddangoswyr bwyd a diod yng Ngŵyl Fwyd flynyddol Bannau Brycheiniog. Mae’r digwyddiad undydd wedi’i leoli&...

 • 2. Sioe Mynwy

  Sat 1st Jul 2017 - Sat 1st Jul 2017

  Mae Sioe Mynwy, sy’n dyddio’n ôl i’r 17eg Ganrif, wastad wedi’i chynnal ar y dydd Iau olaf ym mis Awst. 2016 oedd y flwyddyn olaf iddi gael ei chynnal ar ddydd Iau. Bydd y diwrnod a’r dyddiad yn cael eu newid ele...

 • 3. Sioe Ceffylau Gwedd y Fenni

  Sat 1st Jul 2017 - Sat 1st Jul 2017

  Mae Sioe Ceffylau Gwedd De Cymru yn digwydd ym Mharc Bailey bob blwyddyn a’r nod yw gwella’r brîd ac annog pobl i fridio Ceffylau Gwedd. Os ydych chi’n hoff o geffylau allwch chi ddim methu’r digwyddiad hwn! Cynhelir y...

 • 4. Gwrs hyfforddi ac asesu Silver National Navigation Award

  Sat 8th Jul 2017 - Sun 9th Jul 2017

  Hyderus wrth ddarllen mapiau? Eisiau ymestyn eich sgiliau i fynd allan ac archwilio Bannau Brycheiniog ymhellach? Yna archebwch le ar gwrs hyfforddi ac asesu Silver National Navigation Award yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol ar 8 & 9 ...

 • 5. Penwythnos Beiciau Modur Llanymddyfri

  Sat 8th Jul 2017 - Sun 9th Jul 2017

  sioe beic Crefftau ac anrhegion gweithgareddau i blant Cerddoriaeth fyw Draw gwobr gorymdaith cau am fwy o wybodaeth ewch www.llandoverymotorbikeweekend.co.uk sioe beic Crefftau ac anrhegion gweithgareddau i blant Cerddoriaeth fyw Draw gwobr...

 • 6. The Royal Welsh Agricultural Show

  Mon 24th Jul 2017 - Thu 27th Jul 2017

  The role of the modern Royal Welsh Show is a rounded one. As well as its principal function of showcasing the cream of Welsh livestock and the high quality food and drink produced in Wales, it encompasses the wider spectrum of farming and rural lif...

 • 7. Sioe Frenhinol Cymru

  Mon 24th Jul 2017 - Thu 27th Jul 2017

  Mae rôl gyflawn gan y Sioe Frenhinol. Yn ogystal ag arddangos y gorau o dda byw Cymru a'r bwyd a diod safonol a gynhyrchir yng Nghymru fel ei phrif swyddogaeth, mae'n cwmpasu agweddau ehangach o ffermio a bywyd gwledig. Mae hefyd yn p...

 • 8. Sioe Frenhinol Cymru

  Mon 24th Jul 2017 - Thu 27th Jul 2017

  Mae rôl gyflawn gan y Sioe Frenhinol. Yn ogystal ag arddangos y gorau o dda byw Cymru a'r bwyd a diod safonol a gynhyrchir yng Nghymru fel ei phrif swyddogaeth, mae'n cwmpasu agweddau ehangach o ffermio a bywyd gwledig. Mae hefyd yn p...

 • 9. Telesgopau'r Haul yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol

  Sun 30th Jul 2017 - Sun 30th Jul 2017

  AM DDIM Digwyddiad addas i deuluoedd - Mae Cymdeithas Seryddol Caerdydd yn eich gwahodd chi i'r Ganolfan i Ymwelwyr i fwynhau cyfle prin i weld ein seren agosaf yn agos. Bydd telesgopau'r haul yn cael eu gosod (os yw'r tywydd yn addas!)...