83, 114 neu 203 km
Dechrau / Gorffen yn y Gelli (HR35EH) – maes
parcio Drover Cycles
Ffi gystadlu £27 (ar y diwrnod £35).
 
Os am gofrestru ar-lein rhaid ichi wneud hynny erbyn dydd Sadwrn 19eg Awst am 11.00pm. Bydd gennym un stop ar gyfer bwyd ar y daith fer, dau ar y llwybr canolig, a thri ar y llwybr hir. Bydd pob gorsaf fwydo mewn neuaddau pentref gyda thoiledau, cymorth mecanyddol a mapiau wrth law.